Få yderligere funktioner med det Windows-baserede program SensorGuard
SensorGuard tilføjer en lang række ekstra muligheder:
  • Flere alarmer: Der kan oprettes to alarmgrænser. De to alarmgrænser er uafhængige af hinanden, den ene kan f.eks blive aktiveret af en faldende værdi, den anden af en stigende værdi. Alarmerne kan desuden sendes til forskellige SMS-numre.
  • Mulighed for at afsende status-SMS 1 gang i døgnet.
  • Alarm- og status beskeder kan sendes til mere end 1 SMS-nummer.
  • Forsinkelse af alarmer. Hvis en alarmsituation opstår, kan afsendelse af alarmen forsinkes i op til 12 timer. Hvis alarmtilstanden ophører i forsinkelsesperioden, afsendes alarmen ikke.
  • Hysterese: En hysterese på op til 50% kan tilføjes. Et eksempel: Til en silo er oprettet en alarmgrænse på 100 kg. Hvis vægten falder under 100 kg, afsendes en alarm. Hvis der er tilføjet en hysterese på 10%, skal vægten stige til 110 kg før alarmen annulleres. Kan være hensigtsmæssigt hvis f.eks en silo er udsat for vindpåvirkning der gør at vægten svinger lidt op og ned.
  • Man kan gemme alarmkonfigurationer. Dette er praktisk hvis man har flere anlæg hvor man ønsker at anvende samme alarmkonfiguration.
Datalogning:
Med SensorGuard kan man downloade driftsdata fra webserveren. Data gemmes som .txt-filer der kan importeres til regneark. Downloadede data kan desuden vises grafisk.
SensorGuard's modulopbygning gør det let at tilføje specielle funktioner. Dette kunne f.eks være overvågning af forbrugsafvigelse. Hvis forbruget fra en gastank ændrer sig således at det ligger over det normale forbrug, kan det skyldes en lækage. Denne situation kan imødegås med en alarm der overvåger afvigelser fra gennemsnitsforbruget.