Eksempler på anvendelser:
Måling af belastning af vindmølles krøjeleje (lejet mellem tårn og top). Seks tryksensorer blev indsat mellem kuglerne i krøjelejet, mikroprocessorer tog sig af måling og data-opsamling, resultaterne blev sendt trådløst til en station på jorden. Efter afprøvning i DK (billedet) blev selve målingen udført i USA.
Styring og overvågning af foderindtag hos laboratoriedyr. Vægten i foderautomaten er forbundet til en mikroprocessor der doserer foderet individuelt til hvert dyr, genopfylder fodertrug, og afsender alarmer med mail og/eller SMS hvis alarmtilstande opstår.
Overvågning af mængde i gasbeholder. Såfremt gasniveauet kommer under en fastsat grænse, afsendes en alarm. Data for gasniveau sendes løbende til en webserver, gasleverandøren kan overvåge forbrug, planlægge tidspunkt for opfyldning, etc. Driftsdata gemmes på webserveren og kan downloades når der er behov herfor.
eller ring tlf 4014 4412
Kontakt:
Sensorteknik, Troense Strandvej 24, 5700 Svendborg, tlf 40 14 44 12